Прозорість та інформаційна відкритість закладу у 2023/2024 навчальному році

Прозорість та інформаційна відкритість закладу  відповідно до Закону України “Про освіту” (стаття 30)

Статут

 Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад

Стратегія розвитку Центру

Освітня програма, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені віповідною освітньою програмою

Територія обслуговування

відповідно до п.3 ст. 8 Закону України “Про повну загальну середню освіту” територія обслуговування за спеціальними закладами загальної середньої освіти не закріплюється

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

ліцензований обсяг  200

фактична кількість 118

Мова освітнього процесу  у закладі: українська

Наявність вакантних посад: відсутні

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Результати моніторингу  якості  освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

обладнаний  пандусом

Кошторис

Фінансові звіти

Благодійна допомога

Штатний розпис

Конкурсні торги

Протидія булінгу (цькуванню)в закладі:

правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти;

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти;

– порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

– порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

 – Антибулінгова політика Центру