Прозорість та інформаційна відкритість закладу у 2019/2020 навчальному році

Прозорість та інформаційна відкритість закладу  відповідно до Закону України “Про освіту” (стаття 30)

Статут

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

Кадровий склад

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені віповідною освітньою програмою

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

ліцензований обсяг  200

фактична кількість 117

Мова освітнього процесу  у закладі: українська

Наявність вакантних посад: відсутні

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Результати моніторингу  якості  освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

обладнаний  пандусом

Звіти директора

Кошторис

Фінансові звіти

Благодійна допомога

Штатний розпис

Конкурсні торги

Протидія булінгу (цькуванню)в закладі:

правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти;

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти;

– порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

– порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)