Умови прийому

Зарахування дітей до Комунального закладу “Сахновщинський навчально-реабілітаційний центр” Харківської обласної ради відбувається відповідно до наказу МОН України   від 01.08.2018 №831 “Про затвердження порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти” та на підставі документів:

-копія свідоцтва про народження дитини;

-довідка за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

-карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації №063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);

-висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

-висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

-індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

-оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

-висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);

-висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);

-копїї рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Якщо у Вас є запитання щодо умов прийому,звертайтеся за тел.(05762)31806; (05762)31008