2018 рік – «Я маю право!»

 


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №361/2017

Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»

З метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя,постановляю:

  1. Оголосити 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».
  2. Кабінету Міністрів України:

1) затвердити план заходів на 2018 рік з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачивши, зокрема:

інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права у відповідних сферах, зокрема через засоби масової інформації, шляхом запровадження телефонних «гарячих ліній», організації зустрічей з громадянами за місцем проживання, виготовлення та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів;

здійснення комунікаційних заходів з метою реалізації зазначеного проекту;

2) щокварталу інформувати Президента України про хід проведення Року реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

  1. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити розроблення та виконання відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачивши, зокрема:

проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи, у тому числі у місцевих засобах масової інформації;

запровадження на регіональному телебаченні програм, орієнтованих на підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян;

проведення із залученням закладів освіти, закладів культури, установ, організацій олімпіад, конкурсів та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах суспільного життя.

  1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти забезпеченню реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».
  2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

14 листопада 2017 року


План заходів

до реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право»

№з/п

Дата проведення Назва заходу Виконавець

Відповідальний

1. 02.02.2018 Година спілкування з елементами презентації «Діти України про свої права» Нестеренко В.М. Попова Л.В.
2. 06.02.2018 Година спілкування «Права дитини» Козуб Ю.Г. Попова Л.В.
3. 22.02.2018 Вікторина «Я маю право на освіту» Кудря В.В. Попова Л.В.
4. 02.03.2018 Урок – розповідь «Історія релігійної свободи» Буров О.М. Попова Л.В.
5. 13.03.2018 Година правової абетки «Права дитини  вивчай сумлінно» Маковська О.А. Попова Л.В.
6. 21.03.2018 Конкурс малюнку «Як ми втілюємо в життя право на відпочинок, гарантований Конституцією України» Орел В.П. Попова Л.В.
7. 30.03.2018 Тренінгове заняття «Щоб не стати жертвою злочину, пам’ятай!» Лимар І.Ф. Попова Л.В.
8. 05.04.2018 Засідання «круглого столу» за темою «Я маю право на…» Мороховець О.Л. Попова Л.В.
9. 17.04.2018 Виховна година «Калейдоскоп прав дитини» Шуть Л.П. Попова Л.В.
10. 27.04.2018 Виготовлення альбому «Права та обов’язки дітей» Сипало Н.О. Попова Л.В.
11. 03.05.2018 Година спілкування «Великі права маленької дитини» Будянська Н.І. Попова Л.В.
12. 15.05.2018 Конкурс малюнку «Я маю право» Васюта В.В. Попова Л.В.
13. 24.05.2018 Гра – мандрівка «Я і мої права» Лимешко Т.С. Попова Л.В.
05.09.2018 Захід –змагання «Права людини починаються з прав дитини» Кріль М.В. Попова Л.В.
14. 12.09.2018 Гра «Знай свої права» Сидорова Г.В. Попова Л.В.
15. 18.09.2018 Виховна година «Права людини – найвища цінність» Ялова З.А. Попова Л.В.
16. 03.10.2018 Виховна година «Кожна дитина має право» Пугачов П.В. Попова Л.В.
17. 16.10.2018 Година спілкування «Захист прав дітей в Україні» Сорокіна Т.В. Попова Л.В.
18. 24.10.2018 Заочна подорож «Права та обов’язки дітей» Сорокін О.Г. Попова Л.В.
19. 05.11.2018 Виховна година з елементами презентації «Права дитини– щасливе дитинство» Буравель В.В Попова Л.В.
20. 19.11.2018 Казкова подорож «Кожна дитина має право» Прикорень В.А. Попова Л.В.
21. 28.11.2018 Творча година «Мої права» Стриженко О.В. Попова Л.В.
22. 03.12.2018 Засідання «круглого столу» за темою: «Я маю право на навчання» Кішінський П.М. Попова Л.В.
23. 10.12.2018 Тренінгові заняття «Діти мають захищати свої права» Черняк І.М. Попова Л.В.
24. 18.12.2018 Брейн – ринг «Ти і закон» Нездименко Л.В. Попова Л.В.
25. 21.12.2018 Виховна година «Права дитини» Ігнатченко А.В. Попова Л.В.

 

Тема: Дитина має право…..

Мета: ознайомити учнів з основними положеннями Конвенції про права дитини, поглибити знання про права та обов’язки дітей; формувати правову культуру; виховувати в учнів поважне ставлення до власної особистості та інших.

Права свої знай – та про правила

й обов’язки  свої не забувай

Мета:

розширити знання дітей про їхні обов’язки, підвести учнів до розуміння того, що необхідно не лише знати свої  права, але й сумлінно виконувати свої  обов’язки; прагнути розуміння необхідності виконувати правила поведінки в школі; застосовуючи активні методи навчання, сприяти формуванню активної громадської позиції учнів; виховувати повагу  до прав інших людей та розуміння зв’язку  між правами і обов’язками.

Казкова подорож «Кожна дитина має право»

В рамках тижня правового виховання з учнями 7 класу було проведено казкову подорож «Кожна дитина має право». Діти знайомились із своїми правами та обов’язками; практикувалися у вмінні захищати себе при порушенні їхніх прав; брали участь в практичних ситуаційних сценках.

Наші права – щасливе дитинство

 

Мета: формування правової культури учнів, позитивного відношення до законів та їх безперечне виконання.

-Казкова правова вікторина

Творча година «Мої права»

Мета: Познайомити дітей з поняттям «Право», «Обов’язок». Ознайомити учнів з їх основними правами, закріпити їх в пам’яті дітей. Навчити розпізнавати ситуації, де порушуються права дітей. Розвивати увагу, старанність. Виховувати дисциплінованість,  повагу до людей, любов до рідного краю.

 

Тренінгове заняття

«Діти мають захищати свої права»

Мета:  Формувати правовий світогляд підлітків, який включав би систему теоретичних поглядів на права, і на цій основі формувати відповідну активну позицію підлітків у реалізації прав у житті. Сприяти вихованню патріотичних почуттів до рідної країни, прагнення внести свій вклад у розвиток України як держави демократичної та правової.

Творча година «Мої права»

Мета: Формувати уявлення про права дитини. Ознайомити учнів з їх основними правами та обов’язками. Навчити дітей вмінню захищати себе при порушенні прав дитини. Розвивати увагу, старанність. Виховувати повагу до своєї сім’ї, друзів, оточуючих, почуття дисциплінованості.

Заочна подорож «Права та обов’язки дітей»

 

Мета:

розширити знання дітей про їхні особисті права, підвести учнів до розуміння того, що необхідно не лише знати свої  права, але й сумлінно виконувати свої  обов’язки;

прагнути розуміння необхідності виконувати правила поведінки в школі;

виховувати повагу до вчителів, однолітків та людей, що є старшими за віком;

сприяти розвитку мислення, уяви, пам’яті і самостійності.

«Стоп! Булінг!»

23.10.2018 відповідно до реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у закладі  для учнів 7-9-х класів проведено захід «Стоп! Булінг!». У заході взяли участь працівники міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Кегичівському та Сахновщинському районах Головного територіального управління юстиції в Харківській області, завідувач державної нотаріальної контори та головний спеціаліст відділу державної реєстрації цивільних актів.

Година спілкування «Захист прав дітей в Україні»

Мета:

ознайомити учнів з основними документами, які регламентують захист прав дітей в Україні;

дати школярам уявлення про права людини в національному та міжнародному вимірах, про взаємозв’язок права людини і громадянина;

сприяти усвідомленню ними нерозривного зв’язку прав людини і збереження миру на Землі;

формувати міжособистісні стосунки в учнівському колективі у дусі толерантності, дружби, доброти, миролюбності;

застосовуючи активні методи навчання, сприяти формуванню активної громадської позиції учнів;

виховувати повагу  до прав інших людей та розуміння зв’язку  між правами і обов’язками.

Виховна година «Кожна дитина має право»

03.10.2018 з учнями 6 класу проведено виховну годину з метою ознайомлення дітей з основними положеннями Конвенції ООН “Про права дитини”. Навчити правильно реалізовувати свої права, виховувати в учнів поважне ставлення до власності та інших.

Виховна година «Права людини – найвища цінність»

Мета: Формувати уявлення про права дитини. Ознайомити учнів з правами дитини, закріпленими в  міжнародних документах. Вчити аналізувати зміст Конвенції про права дитини. Розвивати вміння критично мислити, висловлювати свою думку, уяву, пам’ять,  самостійність, впевненість у собі. Виховати почуття гідності, відповідальності за свої вчинки, повагу до себе, до всіх людей, до їх прав.

Гра «Знай свої права»

12. 09. 2018  в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!» з метою систематизації знань учнів про основні права та обов’язки класним керівником 6 класу Сидоровою Г.В. було проведено гру «Знай свої права.»

Захід –змагання «Права людини починаються з прав дитини»

Захід було проведено з метою ознайомлення учнів з основними  документами про права дитини; розвивати вміння працювати в групах; виховувати шанобливе ставлення до міжнародних нормативно-правових актів  та нормативно-правових актів нашої держави, повагу до прав людини та громадянина, толерантне ставлення до  думок інших людей.


Конкурс малюнку «Я маю право»

Мета: сформувати у дітей позитивний образ, розвивати морально-етичні якості дітей, виховувати почуття   важливості прав дитини, сприяти їх самореалізації та творчого розвитку.

 


Година спілкування «Великі права маленької дитини»

Мета: ознайомити учнів з їхніми основними правами та обов’язками, закріпити їх в пам’яті учнів, навчати дітей вмінню захищати себе при порушенні прав дитини, розвивати культуру дітей, акторські здібності, виховувати дисциплінованість, повагу до законів України, товаришів.

Виховна година «Калейдоскоп прав дитини»

Мета: розповісти учням про їхні права й свободи, визначені Конвенцією про права  дитини; навчити правильно реалізовувати свої права; виховувати в  учнів поважне ставлення до власної особистості та інших.


Засідання «круглого столу» за темою «Я маю право на…»

Мета;     ознайомити учнів з їхніми основними правами та обов’язками для одержання   освіти, розкрити їх зміст,застосовувати їх у житті,допомогти усвідомити,що немає прав   без обов’язків і обов’язків без прав. Виховувати правову свідомість, почуття гідності,     повагу до інших людей, досягти усвідомлення, що головна цінність – це життя людини

Тренінгове заняття «Щоб не стати жертвою злочину, пам’ятай!

Мета: допомагати учням засвоїти критичне ставлення до поведінки людей, ознайомити учнів з основними правовими документами що захищають дітей від насильства,  дати поняття про фізичне і психологічне насильство.

Година правової абетки «Права дитини  вивчай сумлінно»

З метою познайомити учнів з основними положення Кон­венції ООН «Про права дитини», навчити їх пра­вильно реалізовувати свої права та  виховувати у дітей  поважне ставлення до власної особистості та інших з учнями 2 класу було проведено захід “Права дитини вивчай сумлінно”.


Урок – розповідь «Історія релігійної свободи»

02.03.2018. було проведено  урок розповідь  «Історія релігійної свободи» протягом якого було дано характеристику основним релігійним напрямкам та правом вибору релігії, розглядались конституційні  права щодо свободи совісті в Україні, формувалась повага до світових релігій, як до цінностей культури людства.Вікторина «Я маю право на освіту»

Мета: ознайомити учнів з їхніми основними правами та обов’язками для одержання освіти, розкрити їх зміст, застосовувати їх у житті, допомогти усвідомити, що немає прав без обов’язків і обов’язків без прав, виховувати правову свідомість, почуття гідності, повагу до інших людей, досягти усвідомлення, що головна цінність – це життя людини.


Година спілкування «Права дитини»

Мета: Формувати уявлення про права дитини. Ознайомити учнів з їх основними правами та обов’язками. Навчити дітей вмінню захищати себе при порушенні прав дитини. Дати уявлення про поняття   «право», «Конституція». Розвивати увагу, старанність. Виховувати повагу до своєї сім’ї, друзів, оточуючих, почуття дисциплінованості.


Година спілкування з елементами презентації

«Діти України про свої права»

Ознайомити учнів із поняттям прав людини, розкрити їх зміст, розвивати в учнів упевненість, виховувати правову свідомість, ознайомити учнів із Конвенцією ООН про права дитини, виховувати громадянську позицію, вдосконалювати вміння логічно мислити, висловлювати свою думку.