Фінансові звіти

2019

Баланс на 1 квітня 2019 року

Довідка про кредиторську та дебіторську заборгованість за видатками на 1 квітня 2019 року

Довідка про кредиторську та дебіторську заборгованість за операціями на 1 квітня 2019 року

Звіт про фінансові результати за І квартал 2019 року

Звіт форма 2м

Звіт форма №4-1м

Звіт форма №4-2м

Звіт форма №4-3м

Звіт форма №7м

Пояснювальна записка за І квартал 2019 року

________________________________________________

Пояснювальна записка 2018

Баланс  форма 1-дс на 01.01.2019

Звіт про фінансові результати 2018 2-дс

Звіт про рух грошових коштів 2018 3-дс

Звіт про власний капітал 2018 4-дс

Примітки до звітності 5-дс

Звіт форма 2м

Звіт форма 4-1м

Звіт форма 4-2м

Звіт форма 4-3м

Звіт форма 7м


Баланс форма №1-дс на 01.10.18

Звіт про фінансові результати Ф№2-дс

Звіт форма-2

Звіт форма-4-2m-(1)

Звіт форма-4-2m

Звіт форма-4-3m

Звіт форма-7m


Баланс за І квартал 2018

Форма 2 за І квартал 2018 додаток 1

Форма 2 за І квартал 2018

Форма 4 за І квартал 2018 додаток 3

Форма 4 за І квартал 2018

Форма 7 за І квартал 2018


Форма 2

Форма 4-1

Форма 4-2

Форма 4-3