Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Центру

Додаток 1 Спостереження за уроком

Додаток 2 форми самооц. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Додаток 3 форми самооц. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

Результати самооцінювання освітньої діяльності Центру за 2023/2024 навчальний рік

Результати самооцінювання освітньої діяльності Центру за 2022/2023 навчальний рік