План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти

Наказ МОНУ  від 26.02.2020 р. №293 “Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладах освіти”

План заходів

Комунального закладу «Сахновщинський навчально-реабілітаційний центр» Харківської обласної ради,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу на 2023/2024 навчальний рік

№ з/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Виконавець
Діагностичний етап
1. Анкетування учасників освітнього процесу щодо обізнаності проявів, запобігання та відповідальності за булінг серед учнів Учасники освітнього процесу Жовтень Соціальний педагог
Інформаційно-просвітницькі заходи
1. Ознайомлення працівників закладу з антибулінговою політикою Комунального закладу «Сахновщинський навчально-реабілітаційний центр» Харківської обласної ради Новоприбулі працівники закладу Вересень Соціальний педагог
2. Проходження педагогічними працівниками онлайн курсів із запобігання  та протидії насильства та булінгу Педагогічні працівники прийняті на роботу в 2023-2024 навчальному році Вересень-жовтень Педагогічні працівники
3. Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогічний колектив Упродовж року Заступники директора,

практичний психолог, соціальний педагог

4. Розміщення на вебсайті закладу номерів телефонів довіри та поповнення змінними матеріалами Учасники освітнього процесу Упродовж року Соціальний педагог
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1. Формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин онлайн-спілкування, тренінгових занять Учні 1-9 класів Упродовж року Вихователі, класні керівники
2. Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права

Інформаційне заняття «Булінг. Як розпізнати та що робити»

Учні 1-9 класів 4-7 грудня Cоціальний педагог
 Психологічний супровід
1. Онлайн-консультації  з учасниками освітнього процесу Учасники освітнього процесу Упродовж року Практичний психолог, соціальний педагог
2. Профілактично-просвітницька онлайн-робота з учасниками освітнього процесу Учасники освітнього процесу Упродовж року Педагогічні працівники
Робота з батьками
1. Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини Батьки, педагогічні працівники Упродовж року Вихователі,

класні керівники

2. Інформаційна робота на вебсайті Центру та через Інтернет-сторінки в групах та чатах класів Батьки, педагогічні працівники, діти Упродовж року Заступники директора, педагогічні працівники

Заступник директора з виховної роботи                                     Л. Попова

Уповноважена особа КЗ “Сахновщинський НРЦ” ХОР з питань запобігання та протидії булінгу (цькування) – Попова Людмила Володимирівна, заступник директора з виховної роботи.