Орієнтовний перелік звіітної документації шкільної біблотеки

Документація, що регламентує діяльність бібліотеки:

1 Папка інструктивно-нормативних документів
2 Паспорт бібліотеки
3 Посадові інструкції завідувача бібліотеки
4 Посадові інструкції бібліотекаря
5 Правила користування бібліотекою
6 Планово-звітна документація бібліотеки
Облікова документація бібліотеки:
7 Інвентарні книги
8 Сумарна книга:
– на підручники
– основний фонд
9 Щоденник роботи бібліотеки
9 Папка вхідних наказів
10 Папка вихідних наказів
11 Зошит обліку документів тимчасового зберігання
12 Зошит обліку документів, отриманих від користувачів взамін загублених
13 Зошит обліку дидактичної літератури
14 Зошит видачі підручників по класах
15 Папка рахунків і накладних на підручники
16 Папка рахунків і накладних основного фонду
17 Акт перевірки бібліотечного фонду
18 Акти на зміну вартості необоротних активів
19 Акти на списання
20 Формуляр читача
21 Систематичний каталог
22 Алфавітний каталог
23 Розстановка фонду по ББК