Нормативно-правові документи

1. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

2. Закон України «Про освіту» № 1060-Х11 від 23 травня 1991р

3. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»)

4. Національна доктрина розвитку освіти Указ Президента України №3472002 від 17 квітня 2002р

5. Закон України «Про загальну середню освіту» №651-Х1V від 13 травня 1999р

6. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

7. Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу

8. Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000

9. Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури

10. Лист Державного казначейства України про віднесення до бібліотечних фондів

11. Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ

12. Лист Державного казначейства України про нарахування зносу на необоротні активи

13. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

14. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання

15. Інструкція про організацію та порядок обміну документів серед бібліотек України

16. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей

17. Порядок визначення розміру збитків

18. Посадові інструкції завідувача бібліотекою та бібліотекаря

Вашій увазі та для завантаження пропонується –

Перелік облікових документів із зазначенням термінів їхнього зберігання

Посадові інструкції завідувача бібліотекою та бібліотекаря (Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)

Правила користування бібліотекою (Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних інструкцій на місцях)

Робочі таблиці ББК для шкільних бібліотек (Документ є лише моделлю для розроблення аналогічних таблиць на місцях)