Нормативні та інструктивно-методичні документи

Міністерства освіти і науки України

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. (Витяг: ст.53)

2. Закон України «Про освіту» № 1060-Х11 від 23 травня 1991р.

3. Закон України «Про загальну середню освіту» №651-Х1V від 13 травня 1999р.

4. Закон України «Про мови в Українській РСР» №8312-Х1 від 28 жовтня 1989 р. (Витяг: ст.1, ст.2, ст.3, ст.4, ст.5, ст.6, ст.8).

5. Закон України «Про інноваційну діяльність» №40-IV від 4 липня 2002р.

6. Національна доктрина розвитку освіти Указ Президента України №347/2002 від 17 квітня 2002р.

7. Положення про загальноосвітній навчальний заклад Постанова Кабінету Міністрів України № 778 від 27.08.2010р.

8. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Наказ Міністерства освіти і науки України №522 від 07.11.2000р.

9. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») Постанова Кабінету Міністрів України №896 від 03.11.1993р.

10. Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки. Постанова Кабінету Міністрів України №1546 від 02.10.2003р.

11. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України. Наказ Міністерства освіти і науки України №439 від 07.09.2000р.

12. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Наказ Міністерства освіти і науки України №553 від 24.08.2001р.

13. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України. Наказ Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010р.

14. Положення про психологічну службу системи освіти України. Наказ Міністерства освіти і науки України №9 від 13.01.2006р. зі змінами і доповненнями.

15. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України №434 від 06.09.2000 р.

16. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ Міністерства освіти і науки України №601 від 20 квітня 2004р.

17. Наказ «Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів» №557 від 26.09.2005р.

18. Декларація прав дитини. Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959р.

19. Конвенція про права дитини. Cхвалена на 44-й сесії Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1989р.