Діяльність закладу

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені віповідною освітньою програмою

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

ліцензований обсяг  200

фактична кількість 125

 

Мова освітнього процесу  у закладі: українська

Наявність вакантних посад: відсутні

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Результати моніторингу  якості  освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

обладнаний  пандусом